RSS
A A A K
SmodBIP

Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
     Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7

2) inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej         jest Pani  Seweryna Stryj, te. 32 248-17-74 wewn. 20

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa szczególnie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia o domach pomocy społecznej.

4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania - dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane lub wynika z przepisów prawa.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.Opublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 11.09.2018
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 11.09.2018
Dokument oglądany razy: 179