RSS
A A A K
SmodBIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej prowadzi rejestry w sposób umożliwiający porządkowanie i bieżącą kontrolę prowadzonych spraw, np.: rejestry wymagane kodeksem pracy, rejestr aktualnie obowiązujących umów, prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestr mieszkańców itp.

Dom prowadzi archiwum zakładowe na zasadach ogólnych.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych w formie papierowej, który jest udostępniany do wglądu w Dziale Organizacji i Spraw Pracowniczych, w godzinach pracy administracjiOpublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 28.07.2015
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 28.07.2010
Dokument oglądany razy: 2 346