RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Dom Pomocy Społecznej „Senior”  w Rudzie Śląskiej jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Dysponuje 150 miejscami w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. 

Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu;
- zapewnia całodobową opiekę,
- zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne,
- umożliwia zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i religijnych, w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 902/XLVIII/2005  z dnia 27.10.2005 r. zmienionego Uchwałą Rady Miasta Nr 1207/LXXIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Zarządzeniem nr SP.0050.2.71.2011 z dnia 25.02.2011 r., ze zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.166.2011 z dnia 29.04.2011 r.Opublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 28.07.2015
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 28.07.2010
Dokument oglądany razy: 2 825